DRŽAVNI KONCESIONAR ZA RECIKLIRANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA

Električni i elektronički otpad

Električni i elektronički uređaji i oprema (EE oprema) predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje, te je namijenjena korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju.

Kada posjednik električnog ili elektroničkog uređaja odluči isti odbaciti, bilo zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj, tada taj uređaj postaje električni odnosno elektronički otpad (EE otpad).

Sakupljanje EE otpada

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:

  • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
  • preko SMS-a na broj 098 444 110
  • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
  • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište
reciklažna dvorišta - sabirni centri

Zbrinjavanje tonera

Otpadni tiskarski toneri kao komponente pisača, fax uređaja, multifunkcijskih i sličnih uređaja sadrže po okoliš štetne tvari.

Zbog toga je važno da se tonerski ulošci ne odbacuju u komunalni otpad, već da se odvoje od ostalog otpada i predaju ovlaštenoj tvrtci na zbrinjavanje.

Spectra-Media posjeduje dozvolu za sakupljanje i oporabu (recikliranje) odbačenih tonera izdanu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode i uz suradnju sa ovlaštenim partnerima organizira sakupljanje istih na cijelom teritoriju Hrvatske.

Svim pravnim osobama koje predaju otpadne tonere na zbrinjavanje izdaje se Prateći list za otpad (Obrazac PL-O), dokument propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14), kao dokaz da je otpad zbrinut na zakonom propisani način.

Dodatne informacije u vezi preuzimanja starih tonera možete dobiti na:
tel: 01/ 3385-500
fax: 01/3385-500
email: skladiste@spectra-media.hr

ee-otpad letak