Reciklaža-oporaba elektrootpada

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja-oporabe ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.

Oporaba jest svaki postupak ponovne obrade otpada koji omogučava izdvajanje sekundarnih sirovina ili uporabu otpada u energetske svrhe.

Oni dijelovi otpada koji se ne mogu ponovno koristiti moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.

Recikliranjem osiguravamo:

 • očuvanje ljudskog zdravlja
 • očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama
 • smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla
 • štednju skupe i dragocjene energije
 • smanjenje deponijskog prostora

Opasne komponente

Cjelokupni EE otpad ide u red opasnog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicija, berilija, fosfor itd.

Zbog opasnih komponenti koje EE otpad u sebi sadrži, ne smije nikako završiti niti u glomaznom niti u komunalnom otpadu, te se mora sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada kako bi se opasni dijelovi izdvojili i zbrinuli na odgovarajući način, a neopasni dijelovi (metal, plastika i sl.) ponovno iskoristili.

 

 • Kadmij (Cd) – uzrokuje nepovratne posljedice na ljudsko tijelo jer se taloži na bubrezima. Nalazi se u raznim čipovima ili kao stabilizator plastike.
 • Živa (Hg) – može uzrokovati oštećenja raznih organa uključujući mozak i bubrege, vrlo štetan za fetus. Najopasnije je zagađenje vode živom koja se lako taloži u živim organizmima kroz hranidbeni lanac, najčešće preko ribe. Procjenjuje se da se 22% svjetske potrošnje žive koristi u elektroničkoj opremi. Koristi se u termostatima, senzorima, relejima, mobilnim uređajima, baterijama i LCD ekranima.
 • Šesterovalentni krom (Cr6+) – koristi se u zaštiti od korozije i kao ukras ili učvršćivač željeznih kućišta. Lako se apsorbira u stanicama i može uzrokovati oštećenja DNA.
 • Plastika, uključujući PVC – u prosječnom računalu je ima oko 7 kg. Najviše korišteni oblik plastike je PVC (poli-vinil-klorid). Prilikom izgaranja može stvarati dioksin.
 • Olovo (Pb) – uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog živčanog sustava, krvožilnog sustava, bubrega i reproduktivnih organa. Nalazi se u monitorima i tiskanim pločicama.
 • Brominirani usporivači gorenja (BFR´s – Brominated Flame Retardants) koriste se u plastičnim kućištima radi sprječavanja zapaljivosti.
 • Barij (Ba) – je mekani srebrno-bijeli metal koji se koristi u CRT monitorima (katodni monitori) da bi zaštitio korisnike od zračenja. Studije su pokazale da kratka izloženost bariju uzrokuje oticanje mozga, oslabljivanje mišića, oštečenje srca, jetre i slezene.
 • Berilij (Be) – je vrlo lagani metal, tvrd, dobar vodič, i nemagnetičan. Zbog ovih svojstava koristi se u matičnim pločama. Nedavno je klasificiran kao kancerogen jer uzrokuje rak pluća.
 • Fosfor (P) – se koristi kao premaz na CRT monitorima. Utječe na rezoluciju i na svjetlinu slike. Vrlo je otrovan te nakon dolaska s njim u doticaj treba hitno potražiti liječničku pomoć.

Bazelskom konvencijom definirana je A lista za opasne otpade na kojoj nalazimo otpad koji je nastao od EE opreme:

 • A1010 – metalni otpad koji se sastoji od legura koje sadrže bilo koji od sljedećih elemenata: antimoni, arsen, berilij, kadmij, olovo, živu, seleni, telurij, talij
 • A1160 – baterije sa olovnom kiselinom
 • A2010 – stakleni otpad od katodnih cijevi